„Best Foods Productions“

„Best Foods Productions“ излиза на пазара за снаксове от 1996г. С течение на времето и опита, компанията успява да задържи и запази позициите си на един от лидерите производител на снаксове в Румъния. Фирмата се разширява и разгръща потенциала си, като позиционира част от базите си в Гърция и България. Продукцията включва екструдирани закуски, фъстъци, фъстъчена паста, а производството и оперативните процедури са в съответствие с Европейските стандарти. По-голямата част от оборота на Best Foods около 40% представлява износ към европейски страни. Компанията вече 23 години продължава да предлага продукти с най-високо качество и вкус на пазара.