„Млин-97“ АД

„Млин – 97“ АД е едно от най-старите предприятия на хранително-вкусовата промишленост в град Разград. Компанията е водещ производител в хлебната индустрия на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“. В основата на голяма част от успеха на фирмата се определя от затворения цикъл на производство. Собствен зърнодобив, мелница и модернизирани и оборудвани с високотехнологични машини бази, гарантират високото качество на създадената продукция и стандартите за здравословно хранене и опазване на околната среда.

Освен солети „Хрус-Хрус“, които повече от 40 години доставят наслада на потребителите, компанията излиза и на пазара с разнообразни видове и разфасовки брашна с високо и постоянно качество. Компанията работи с широка дистрибуторска мрежа и продукцията от солети, хляб и брашна е с национално разпространение и любима марка на много българи.