Автомобилен парк

Автомобилният парк е основна предпоставка за успешното дистрибутиране. Ние знаем това и за това държим нашите бусове да са в перфектно техническо и хигиенно състояние.

Като най-важен инструмент за бързата и навременна логистика и дистрибуция, ние влагаме средства и ресурси за постоянно, съвременно и модернизирано обновление на нашите автомобили и бусове.